Przygotowanie inwestycji

  • Pozyskanie terenu wraz z analizą pod kątem lokalizacji, komunikacji, atrakcyjności pod względem rozwoju obszaru, możliwości zabudowy.
  • Projekt koncepcyjny, budowlany i wykonawczy — wykonanie prac projektowych od koncepcji, poprzez projekt architektoniczno-budowany, uzyskanie pozwolenia na budowę, aż do wykonania rysunków warsztatowych wraz z doborem rozwiązań dostosowanych do potrzeb klienta
  • Wycena wszystkich planowanych prac i elementów wyposażenia.