Generalne wykonawstwo

GENERALNE WYKONAWSTWO I NADZÓR INWESTYCJI 

  • Kierownictwo budowy – sprawowanie funkcji kierownika budowy od momentu rozpoczęcia procesu budowlanego do chwili oddania budynku do użytkowania, dbałość o zachowanie najwyższych standardów wykonania wszystkich etapów budowy obiektu budowlanego.
  • Inwestorstwo zastępcze — sprawowanie nadzoru nad poszczególnymi etapami procesu budowlanego wraz z przejęciem odpowiedzialności za terminowość i fachowość prowadzonych robót.
  • Wykonawstwo ogólnobudowlane – fachowa i terminowa realizacja zleceń, doskonała jakość wykonywanych prac, zastosowanie najbardziej optymalnych rozwiązań oraz technologii przy ścisłej współpracy z projektantami oraz Inwestorem
  • Obsługa formalno-prawna – opieka nad Inwestorem podczas całego procesu inwestycyjnego, dopełnienie niezbędnych formalności, fachowe doradztwo kancelarii prawnej
  • Współpraca z ekipami wykonawczymi, nadzór nad prowadzonymi pracami, doradztwo techniczne.